Betingelser ved registrering

All påmelding til dansekurs skjer via timeplanen på hjemmesiden vår.

For vårsemester er det påmelding i november-desember.

For høstsemester er det påmelding i april-mai.

Hva du betaler for:

Det koster å ha barn på fritidsktiviteter og mange lurer på hva man får for pengene.

  • På Vinderen Dansestudio har vi kun pedagoger med minimum 3 års høyere danseutdannelse, eller tilsvarende.
  • Våre dansesemestre varer mellom 15-17 uker.
  • Vi har 2 årlige forestillinger  juleforstillinger og sommerforestillinger- samt en helaftens klassisk ballettforestilling.
  • Lokalene våre er tilrettelagt og holder god standard for dans.
  • Resepsjonen/kontoret er stort sett åpent både på kvelds- og dagtid.
  • Pedagogene våre holder seg oppdatert med workshops og danseklasser i inn-og utland.
  • De fleste pedagogene hos oss har førstehjelpskurs som oppdateres jevnlig etter gjeldene forskrifter. 
  • Alle kurs kjøpes online.
  • Vi har prøveklasser om det er plass.  

Den første uken er det åpent for alle å prøve ulike klasser. Eleven skal allikevel registrere seg på prøveklasse. Prøveklasse er gratis.

Avmelding

Påmelding er bindene. Eventuell avmelding må skje via mail til Vinderen Dansestudio. Dog innen en uke etter kursstart.

Avmeldingsgebyr 400 kr innen tredje danseklasse.Ved senere avmelding forfaller allikevel kursavgiften i sin helhet.

Du har selv ansvar for at du legger til riktig rabatt. Mangel på rabatt tilbakebetales dessverre ikke.  

Dersom du ikke betaler vil faktura sendes med fakturagebyr og rente gebyr. 
 

Ved langvarig sykdom trekkes kursavgiften mot fremvisning av sykemelding fra lege.
Andre betingelser gjelder for barnedans 4-6 år. Ta kontakt med kontoret via mail for retningslinjer.

Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av dansetimer, på grunn av akutt sykdom hos pedagog. Avlyste timer vil bli tatt igjen ved slutten av semesteret. Ved avlysning vil det bli sendt mail til elevenes foresatte med informasjon om avlysning, samt ny tid for ny klasse.

Dersom studio blir stengt pga. utenforliggende situasjoner typ Force majeure står vi ikke ansvarlig for gjennomførelse av danseklassene. Vinderen Dansestudio står da ikke ansvarlig for tilbakebetaling av tapte danseklasser eller annet du har betalt for. 

Klippekort

Klippekort for voksne har en varighet på 6 måneder fra kjøpsdato.

Mailadresse og mobilnummer

Foreldre må se til at Vinderen Dansestudio til enhver tid har korrekt e-mail og mobilnummer vi kan nå dere på. Dette er viktig!

Glemte klær og verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Pedagogene vil samle glemte saker og legge i våre gjenglemtkasser.

Skader

Vinderen Dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område. Ref: Norske Dansekunstnere, reglement til bruk i private ballettskoler.

Koreografi – danser

Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved danseskolen uten skolens eller pedagogens samtykke.

Bilder

Vinderen Dansestudio står fritt til å bruke bilder fra forestillinger ved danseskolen for markedsføring av dansetilbudet, for eksempel i reklame og på hjemmesiden.

 Vi følger GDPR -regler 

Aktiviteter som ikke er dekket av semesteravgiften:

Følgeordning til og fra skoler, som involverer taxi eller t-bane

Sommerskole

Frankriketur / Englandstur i sommerferien

Studietur med Kompaniet

Kompaniet

BaViDa

Treningstøy og uniformer

Billett til juleforestilling/sommerforestilling.