Økomomisk støtte

Vinderen Dansestudio ønsker å hjelpe de som trenger økonomisk støtte til å kunne drive med fysisk aktivitet og Dans hos oss.

Vi har et samarbeide med bydel Frogner der de som mener de trenger det kan få støtte til å delta på dans hos oss. Danseklassene vil da kunne bli gratis/ eller delvis betalt for den det gjelder ved at både Frogner Bydel og Vinderen Dansestudio dekker utgiftene. Det vil også være mulig å låne utstyr man trenger til dans som f.eks ballett eller annet dersom man har behov for dette. 

Tilskuddsordningen gjelder for barn og unge i alderen 6 – 18 år og for dem som går på videregående skole. 

Hvem kan søke om økonomisk støtte- De som hører til i Oslo kommune Bydel Frogner - send oss en mail hvis du har behov. 

Dersom du ikke bor i Bydel Frogner kan du allikevel sende oss en mail- da vi holder på å kontakte andre bydeler for en mulig støtteordning. Vi vet også at Nav er behjelpelig med å dekke utgifter for barn som vokser opp i familier med ulike utfordringer. 

Ta kontakt med Giske på mail-