Økomomisk støtte

Vinderen Dansestudio ønsker å hjelpe de som trenger økonomisk støtte til å kunne drive med fysisk aktivitet og Dans hos oss.

 Det vil  være mulig å låne utstyr man trenger til dans som f.eks ballett eller annet dersom man har behov for dette. 

Tilskuddsordningen gjelder for barn og unge i alderen 6 – 18 år og for dem som går på videregående skole. 

Hvem kan søke om økonomisk støtte- De som hører til dansestudio send oss en mail hvis du har behov. 

Nav  og eller Vinderen dansestudio er behjelpelig med å dekke utgifter for barn som vokser opp i familier med ulike utfordringer. 

Ta kontakt med Giske på mail- eller telefon 90830148