Betingelser

All påmelding til dansekurs skjer via timeplanen på hjemmesiden vår.

For vårsemester er det påmelding i november-desember.

For høstsemester er det påmelding i april-mai.

Hva du betaler for:

Det koster å ha barn på fritidsktiviteter og mange lurer på hva man får for pengene.

  • På Vinderen Dansestudio har vi kun pedagoger med minimum 3 års høyere danseutdannelse, eller tilsvarende.
  • Våre dansesemestre varer mellom 13-17 uker.
  • Vi har 2 årlige forestillinger  juleforstillinger og sommerforestillinger- samt en helaftens klassisk ballettforestilling.
  • Lokalene våre er tilrettelagt og holder god standard for dans.
  • Resepsjonen/kontoret er stort sett åpent både på kvelds- og dagtid.
  • Pedagogene våre holder seg oppdatert med workshops og danseklasser i inn-og utland.
  • De fleste pedagogene hos oss har førstehjelpskurs som oppdateres jevnlig etter gjeldene forskrifter. 
  • Alle kus kjøpes online
  • Vi har prøveklasser. 

Den første uken er det åpent for alle å prøve ulike klasser. Eleven skal allikevel registrere seg på prøveklasse. Prøveklasse er gratis.

Avmelding

Påmelding er bindene. Eventuell avmelding må skje via mail til Vinderen Dansestudio. Dog innen en uke etter kursstart.

Avmeldingsgebyr 400 kr for første timen, går du flere timer i uken er det gebyr på 200 pr kurs utover dette. Du må melde fra  innen tredje danseklasse. Du betaler for danseklasser du har benyttet deg av. Ved senere avmelding forfaller allikevel kursavgiften i sin helhet.

Du har selv ansvar for at du  trekker fra taxi .   

Dersom du ikke betaler vil faktura sendes med fakturagebyr og rente gebyr. 
 

Ved langvarig sykdom trekkes kursavgiften mot fremvisning av sykemelding fra lege.

Alle tilbakebetalinger uansett beløå har en minste gebyr på 250 kroner. Da du selv har ansvar for å melde deg på rett kurs eller trekke fra taxi. 

Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av dansetimer, på grunn av akutt sykdom hos pedagog. Avlyste timer vil bli tatt igjen ved slutten av semesteret. Ved avlysning vil det bli sendt mail til elevenes foresatte med informasjon om avlysning, samt ny tid for ny klasse.

Dersom studio blir stengt pga. utenforliggende situasjoner typ Force majeure står vi ikke ansvarlig for gjennomførelse av danseklassene. Vinderen Dansestudio står da ikke ansvarlig for tilbakebetaling av tapte danseklasser eller annet du har betalt for. 

KORONABETINGELSER.
Vinderen Dansestudio forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet.
Dersom endringer inntrer før kursstart, og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.
Dersom endringer inntrer etter kursstart vil 500,- tilfalle Vinderen dansestudio som administrasjonsgebyr. Innbetalt semesteravgift for kursganger etter endringen skjer vil bli returnert til kunden dersom det er ønskelig. Vi vil tilrettelegge på best mulig måte all undervisning og dersom myndighetene krever det en kort periode ha digitale danseklasser.
Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Vinderen Dansestudio. Dersom vi har mulighet til å fylle opp danseklassene med flere elever vil vi gjøre dette.  Vi satser på en så normal vår som mulig slik alle i vår bransje gjør det. Alle dansestudioer har tilnærmet like forutsetninger og planlegger våren ganske likt.

Klippekort

Klippekort for voksne har en varighet på 6 måneder fra kjøpsdato.

Mailadresse og mobilnummer

Foreldre må se til at Vinderen Dansestudio til enhver tid har korrekt e-mail og mobilnummer vi kan nå dere på. Dette er viktig!

Glemte klær og verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Pedagogene vil samle glemte saker og legge i våre gjenglemtkasser.

Skader

Vinderen Dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område. Ref: Norske Dansekunstnere, reglement til bruk i private ballettskoler.

Koreografi – danser

Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved danseskolen uten skolens eller pedagogens samtykke.

Bilder

Vinderen Dansestudio står fritt til å bruke bilder fra forestillinger ved danseskolen for markedsføring av dansetilbudet, for eksempel i reklame og på hjemmesiden.

 

Aktiviteter som ikke er dekket av semesteravgiften:

Følgeordning til og fra skoler, som involverer taxi eller t-bane

Sommerskole

Frankriketur / Englandstur i sommerferien

Studietur med Kompaniet

Kompaniet

BaViDa

Treningstøy og uniformer

Billett til juleforestilling/sommerforestilling.