Modern Theatre Dance

Modern Theatre Dance er en rytmisk dansestilmed sitt opphav i Amerika. Det er ofte sett på scenen i musikalske produksjoner og er kjent for sine teatralske kvaliteter. Stilen bruker trinn som beveger seg i rommet, høye spark og pirouetter - som trenger både styrke og fleksibilitet.