Barnejazz + MDT, følgeordning fra V

image

Denne jazz klassen er en blandingsklasse mellom to ulike jazz typer: vår tradisjonelle barnejazz og Modern Teatre Dance.

Barnejazz med Maria: Maria har barnejazz klasser med mye futt og fart. Vi danser (nesten) sammenhengende til musikk hele klassen. Her blir elevene varme og får mange trinn og øvelser å bryne seg på. Det er stor bredde innad i klassen i forhold til musikk; her spilles alt fra klassisk, jazz og rytmer til moderne pop musikk, rnb og reagge. Tekster vil både være på norsk og engelsk. En jazz klasse inneholder oppvarming i ring, klassisk teknikk øvelser, par og gruppe øvelser, ulike trinn og kombinasjoner over gulvet, og en dansekoreografi som vises på scnenen etter endt semester. 

Modern Teatre Dance: Dette er en rytmisk dansestil som minner om teknisk jazz. Det er ofte sett på scenen i musikalske produksjoner og er kjent for sine teatralske kvaliteter. Stilen bruker trinn som beveger seg i rommet, høye spark og pirouetter - som trenger både styrke og fleksibilitet. Mange av øvelsene er like trinn og bevegelser vi gjør i vanlige jazz klasser, hovedforskjellen her er at i Modern TD klassene så er det ofte kortere øvelser og noe mer fokus på utførelse og teknikk

Hver Modern TD klasse er spesielt tilrettelagt for den aldersgruppen som deltar på klassen. Alle elever som deltar vil få grundig individuell oppfølgning.

Det er mulig for alle Modern TD elever å ta internasjonal eksamen i denne dansestilen. Vi holder vår første eksamen denne vinteren; i desember med en eksaminator fra Italia. Hun vil da se alle våre Modern TD elever danse og gi en vurdering og diplom. Her følger en oversikt over hvilke nivå vi kan tilby våre elever innen Modern TD:

Primary -

Grade 1 -

Grade 2 -

Grade 3 -

Grade 4 -

Grade 5 -

Grade 6 -

Intermediate Foundation -

Intermediate -