Modern Theatre Dance

image

Dette er en rytmisk dansestil med sitt opphav i Amerika. Det er ofte sett på scenen i musikalske produksjoner og er kjent for sine teatralske kvaliteter. Stilen bruker trinn som beveger seg i rommet, høye spark og pirouetter - som trenger både styrke og fleksibilitet. Mange av øvelsene er like trinn og bevegelser vi gjør i vanlige jazz klasser, hovedforskjellen her er at i Modern TD klassene så er det ofte kortere øvelser og noe mer fokus på utførelse og teknikk

Hver Modern TD klasse er spesielt tilrettelagt for den aldersgruppen som deltar på klassen. Alle elever som deltar vil få grundig individuell oppfølgning. 

Det er mulig for alle Modern TD elever å ta internasjonal eksamen i denne dansestilen. Vi holdt vår første eksamen i desember 2016 til stor suksess. Alle våre eksamenselever får da individuell vurdering og diplom.

Oversikt over antall eksamenselever tidligere år:

 

2017: 18 elever

2016: 17 elever

 

 

Her følger en oversikt over hvilke nivå vi kan tilby våre elever innen Modern TD Høsten 2017:

Primary - torsdager kl 14.40

Grade 1 - torsdager kl 15.30

Grade 2 - tirsdager kl 16.25

Grade 3 - 

Grade 4 -

Grade 5 - tirsdager kl 19.15

Grade 6 - 

Intermediate Foundation - 

Intermediate -