online undervisning

 Trykk her : Vi vil så lenge myndighetene krever det undervise på alternative måter. Vinderen dansestudio har derfor en mengde danseklasser som ligger ute på facebook og YouTube. Vi har også en del lukkede grupper med danseklasser og treningsdanseklasser som du kan bli medlem av. 


KORONA VEILEDER FOR SMITTEVERN

SMITTEVERN FOR ELEVER 

DAGENSKLASSER:  WEEKEND MED ANNA  

8.mai Commercial øvet 

NYBEGYNNER -LITT ØVET

ØVET NIVÅ

 timeplan du kan printe ut  uke 18-22

 

Online undervisnig i uke 17-20  vil være som følger  PÅ FACEBOOK   https://www.facebook.com/vinderendans/


VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE !
Giske og Maria vil komme med danseklasser for de yngre barna både live og dere får det tilsendt på mail . 
SÅ SNART DET ER MULIG VIL VI STARTE Å UNDERVISE I SMÅ GRUPPER PÅ DANSETUDIO