Kjøpsbetingelser

Avmelding

Påmelding til dansekurs er bindene. Eventuell avmelding må skje via e-post til Vinderen Dansestudio innen én uke etter kursstart. Ved senere avmelding forfaller kursavgiften i sin helhet. Ved langvarig sykdom trekkes kursavgiften mot forevisning av sykmelding fra lege.

 Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av dansetimer på grunn av akutt sykdom hos pedagog. Disse timene vil bli tatt igjen ved slutten av semesteret. Ved avlysning vil det bli sendt mail til elevenes foresatte med informasjon om avlysning samt ny tid for ny klasse. Danseklasser som faller på helligdager vil ikke bli tatt igjen. 

Klippekort

Klippekort for voksne har en varighet på 6 mnd fra kjøps dato. 

Glemte klær og verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Pedagogene vil samle glemte saker og legge i våre gjenglemtkasser. Disse blir tømt jevnlig. 

Skader

Dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område. Ref: Norske Dansekunstneres, reglement til bruk i private ballettskoler.

 

Koreografi – danser

Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved Vinderen Dansestudio uten skriftelig samtykke.

 

Bilder

Vinderen Dansestudio står fritt til å bruke bilder fra forestillinger ved dansestudio for markedsføring av dansetilbudet, reklame og på hjemmesiden. Du vil  bli spurt om du er en av  1-5 tydelige ansikter på et bilde. Gruppe bilder tatt på scenen med mange kan bli lagt  ut i vårt galleri. Du kan få det fjernet  om du sender oss en mail.   Ditt profil bilde vil ikke bli brukt i slik sammenheng, det er kun til intern bruk.  

 

Aktiviteter som ikke er dekket av den ordinære semesteravgiften eller tilhørende rabatter:

  • Følgeordninger til og fra skoler som involverer taxi /t-bane
  • Sommerskoler
  • Frankriketur/Englandstur i sommerferien.
  • Utenlandstur med Kompaniet
  • Kompaniet
  • BaViDa
  • Treningstøy og uniformer
  • Billett/er til våre forestillinger. Disse refunderes heller ikke når de er kjøpt på ticketmaster.